J.P. KOMUNALAC
    23272 Novi Bečej, Slobodana Perića 163

 
    Direktor: Miloš Zvekić
 
    Tel/fax: 023 772 470
 
    E-mail: jp.komunalac@yahoo.com
    Web: www.komunalacnb.rs
 
  
    Delatnost:
 
     - Vodovod i kanalizacija                            - Održavanje gradskog zelenila
     - Proizvodnja cveća                                   - Prostorno planiranje
     - Pogrebne usluge                                      - Održavanje groblja
     - Održavanje pijaca                                   - Distribucija gasa